Phone: +84 0988 0908

email: fashionshop@yahoo.com

Logo
>

Liên hệ

284 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

0705585612

Từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần

dangduong0127@gmail.com

Gửi mail cho chúng tôi!