Phone: +84 0988 0908

email: fashionshop@yahoo.com

Bodysuit Ren

1,090,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

Bodysuit chất liệu vải ren mềm mịn, không gây ngứa. Phần đáy có móc cài điều chỉnh độ dài ngắn.
Phần ngực áo có gọng, kiểu dáng độn, mút độn tháo rời được. Phía sau là dây đai cài cùng chất liệu.

Bodysuit chất liệu vải ren mềm mịn, không gây ngứa. Phần đáy có móc cài điều chỉnh độ dài ngắn.
Phần ngực áo có gọng, kiểu dáng độn, mút độn tháo rời được. Phía sau là dây đai cài cùng chất liệu.

Width
128mm
Height
508mm
Depth
85mm
Weight
52gm
Quality checking
yes
Freshness Duration
03days
When packeting
Without touch of hand
Each Box contains
60pcs

Blake Ruiz

12th Feb, 2017 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2017 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2017 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Post a comment

Nhận xét

4.0

(03 đánh giá)

3 đánh giá gần nhất

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Thêm đánh giá

Đánh giá của bạn:

Outstanding

Sản phẩm liên quan

0