Phone: +84 0988 0908

email: fashionshop@yahoo.com

BUTTONED QUILTED VEST - ÁO GILE CHẦN BÔNG

1,790,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

*Sản phẩm chỉ GIẶT KHÔ, tuyệt đối không giặt nước!
Áo gile dáng suông, cổ tròn, 2 túi vuông phía trước, điểm nhấn là chi tiết may bo viền cổ, gấu tay và gấu áo. Cài bằng hàng khuy bấm.

*Sản phẩm chỉ GIẶT KHÔ, tuyệt đối không giặt nước!
Áo gile dáng suông, cổ tròn, 2 túi vuông phía trước, điểm nhấn là chi tiết may bo viền cổ, gấu tay và gấu áo. Cài bằng hàng khuy bấm.

Width
128mm
Height
508mm
Depth
85mm
Weight
52gm
Quality checking
yes
Freshness Duration
03days
When packeting
Without touch of hand
Each Box contains
60pcs

Blake Ruiz

12th Feb, 2017 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2017 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2017 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Post a comment

Nhận xét

4.0

(03 đánh giá)

3 đánh giá gần nhất

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Thêm đánh giá

Đánh giá của bạn:

Outstanding

Sản phẩm liên quan

0